www.helgeland-rehabilitering.no Tilbud Lø. 16. des. 2017

Helgeland Rehabilitering

Vik

8920 Sømna

Vis på kart

 

Tlf:  75 02 99 00

Fax: 75 02 99 01

Org.nr: 984 036 655

Send epost

Tilbudet er delt inn etter 2 forskjellige avtaler.

 

 

Helgeland Rehabilitering har avtale med Helse Nord om spesialisert rehabilitering innenfor områdene;

 

 • Kreft
 • Hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade-subakutt
 • Hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade-kronisk fase
 • CFS / ME
 • Hjertesykdommer
 • Kols og andre lufveislidelser
 • Ortopedi (amputasjon, traumer, protesekirurgi og generelle brudd)
 • Andre pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde
 • Muskel-/skjelettplager og ikke inflammatoriske revmatiske sykdommer
   

 

Det er en egenandel på kr. 138,- pr. døgn for slike opphold i 2017. Hjelpetrengende kan søke. Pasientene kan overføres direkte fra sykehus.

 

I prisen inngår medisinsk rehabilitering og kost/losji for døgnpasienter.

Hvis du trenger andre medisiner, enn de du har med deg, bandasjer, hjelpemidler (sko) må du dekke dette selv.

 

 

 

Kommunal rehabilitering:

Vi tilbyr kommunene å supplere eller erstatte egen rehabiliteringstjeneste i kommunen, ved å kjøpe dette hos oss.

 

Pasienter som kan henvises er de som ikke har rett til behandling i spesialisthelsetjenesten.

 

Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om inntak og pris. Kommunene har anledning til å kreve en egenandel pr. døgn av disse pasientene.

 

 

Kjøp av rehabiliteringsopphold for private:

Private kan kjøpe rehabiliteringsopphold for seg selv eller noen i sin bedrift. Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om inntak og pris.

 

 

 

 For andre diagnoser se Helse Nord sine rehabiliteringssider. 

Helgeland Rehabilitering HRIS opptrening tverrfaglig behandling lærings- og mestringskurs funksjonstrening funksjonskartlegging
hjerneslag ortopedi lymfødembehandling muskel-skjelettlidelser kols hjerterehabilitering
web: info helgeland