www.helgeland-rehabilitering.no Om oss Lø. 16. des. 2017

Helgeland Rehabilitering

Vik

8920 Sømna

Vis på kart

 

Tlf:  75 02 99 00

Fax: 75 02 99 01

Org.nr: 984 036 655

Send epost

Helgeland Rehabilitering i Sømna

 

Bakgrunn og historie til institusjonen går tilbake til 1956.

Les mer om historikk;

 

Vi er opptatt av å se den enkelte pasients spesielle behov. Vi tilbyr helhetlige tjenester som innebærer individuell trening med fysioterapeut, oppfølging av sykepleier, ergoterapeut, logoped og lege.

Les mer om våre ansatte;

Bilder av våre ansatte finner du her.

 

Våre lokaler med alt på ett plan og alle felles funksjoner samlet i midten av institusjonen gir rom for nærhet og kontakt mellom pasient og ansatt.

Les mer om våre lokaler;

 

Naturen og omgivelsene rund oss blir brukt aktivt i rehabiliteringsarbeidet, blant annet ved turer tilrettelagt for brukere med ulike funksjonsnivå.
Les mer om beliggenhet;

Helgeland Rehabilitering HRIS opptrening tverrfaglig behandling lærings- og mestringskurs funksjonstrening funksjonskartlegging
hjerneslag ortopedi lymfødembehandling muskel-skjelettlidelser kols hjerterehabilitering
web: info helgeland