www.helgeland-rehabilitering.no Henvisning/søknad Lø. 16. des. 2017

Helgeland Rehabilitering

Vik

8920 Sømna

Vis på kart

 

Tlf:  75 02 99 00

Fax: 75 02 99 01

Org.nr: 984 036 655

Send epost

Hvordan søke om opphold ved Helgeland Rehabilitering?

Søknad til opphold ved Helgeland Rehabilitering (HRiS) skjer via fastlege, lege ved sykehusavdeling eller annen lege.

 

 
Henvisninger til behandling etter avtale med Helse Nord skal sendes:

Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord):

 

 

Regional Vurderingsenhet

Postboks 11

9038 TROMSØ

Telefon 776 27235 eller 776 69434

 

 

Avtalene gjelder disse gruppene:

 

  • Kreft
  • Hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade-subakutt
  • Hjerneslag og traumarisk/ervervet hjerneskade-kronisk fase
  • CFS / ME
  • Hjertesykdommer
  • Kols og andre luftveislidelser
  • Ortopedi (amputasjoner, traumer, protesekirurgi og generelle brudd)
  • Andre pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde
  • Muskel /skjelettplager og ikke inflammatoriske revmatiske sykdommer

 

Fritt Behandlingsvalg
Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

 

Egenandel

Vi gjør oppmerksom på at det er egenandel på disse oppholdene, kr 138,- pr døgn i 2017.

For informasjon om regler i forbindelse med egenandel følg linken til Helfo.

Helgeland Rehabilitering HRIS opptrening tverrfaglig behandling lærings- og mestringskurs funksjonstrening funksjonskartlegging
hjerneslag ortopedi lymfødembehandling muskel-skjelettlidelser kols hjerterehabilitering
web: info helgeland