www.helgeland-rehabilitering.no Brukerundersøkelse Lø. 16. des. 2017

Helgeland Rehabilitering

Vik

8920 Sømna

Vis på kart

 

Tlf:  75 02 99 00

Fax: 75 02 99 01

Org.nr: 984 036 655

Send epost

 Brukerundersøkelse ved rehabilitering.

 

Spørreskjema som er brukt er:

"Undersøkelse om pasienterfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner"

 

Spørreundersøkelse 1.

 

Spørreundersøkelse 2.

 

Spørreundersøkelse 3.

Helgeland Rehabilitering HRIS opptrening tverrfaglig behandling lærings- og mestringskurs funksjonstrening funksjonskartlegging
hjerneslag ortopedi lymfødembehandling muskel-skjelettlidelser kols hjerterehabilitering
web: info helgeland