www.helgeland-rehabilitering.no Aktuelt Lø. 16. des. 2017

Helgeland Rehabilitering

Vik

8920 Sømna

Vis på kart

 

Tlf:  75 02 99 00

Fax: 75 02 99 01

Org.nr: 984 036 655

Send epost

Eldre pasienter vinner på Rehabiliteringssenter

Inger Johansen disputerte den 31. mai 2013 for sitt doktorgradsstudie:

 

“Outcome of primary health care rehabilitation of older disabled people in two different settings – an open, prospective, comparative observational study.” Tid og sted: 31. mai. 2013 12:30, Sunnaas sykehus, Nesoddtangen. Hovedveileder var Professor Mette Brekke, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Univeristetet i Oslo.

[25.06.2013] Les mer
Rehabiliteringskonferanse 6. juni 2013

Helgeland Rehabilitering inviterte til Rehabiliteringskonferanse den 6. juni 2013.

Inviterte var Helgelandskommunene, Helsedirektoratet, Helgelandssykehuset,

Bodø kommune og pasienter ved rehabiliteringen.

 

Helgeland Rehabilitering går til topps med rehabiliteringstanken

 Signar Kristoffersen, Edmund Dahle og Arne Eide praktiserer rehabiliteringstanken
[13.05.2013] Les mer
Bedre rehabilitering i egne sentre

Ny forskning viser at eldre med nedsatt funksjonsevne blir rehabilitert raskere og bedre ved egne rehabiliteringsenheter enn på sykehjem. Dette bør få konsekvenser for hvordan kommunene organiserer rehabiliteringstilbudet.

 

Se link for mer info her:

[15.10.2012] Les mer
Pasientene blir bedre på halve tiden

Viser til Dagens Medisin sin artikkel omkring forskning på rehabilitering.

 

Pasienter som rehabiliteres i et eget senter øker funksjonsevnen med nesten det dobbelte i løpet av omtrent halve tiden, sammenlignet med dem som rehabiliteres på korttidsavdeling i sykehjem.

[01.06.2012] Les mer
1-4 av 4
Helgeland Rehabilitering HRIS opptrening tverrfaglig behandling lærings- og mestringskurs funksjonstrening funksjonskartlegging
hjerneslag ortopedi lymfødembehandling muskel-skjelettlidelser kols hjerterehabilitering
web: info helgeland